دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   شنبه ۲۹/۷/۱۳۹۶


v v

 
چکيده مقالات

 

1- جوانان و حقوق شهروندی(مطالعه تطبيقي کشورهاي ايران، فرانسه، هلند و انگلستان)         

2- نقش سازمان‌هاي مردم نهاد جوانان در سياست جنايي مشارکتي

3- جوانان و  شرايط بهره گيري از حق مشاركت سياسي

4- نوجوانان و مشارکت انتخاباتي

5- قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و مطالبات جوانان

6- حقوق اساسي جوانان غير ايراني

7- حقوق مدني و سياسي جوانان: الگوها، رويكردها و بهترين تجارب ملي و بين‌المللي   

8- گونه‌هاي واکنش به بزهکاري نوجوانان و جوانان، کيفري يا ترميمي

9- مجمع‌هاي محلي، ارزيابي و پژوهش به عنوان سازماني مردم نهاد براي جوانان جهت انجام تکاليف شهروندي

10- فقه و کرامت جوان

11- زمينه‌هاي حقوقي- قانوني و راههاي مقابله با کار کودکان و نو جوانان

12- حق آموزش جوانان در قوانين داخلي جمهوري اسلامي ايران

13- جوانان و حريم خصوصي

14- کار کودک و کودکان خياباني

15- جوانان و حق مسکن با تاکيد بر ويژگيهاي مسکن مناسب

16- بزهکاری اقتصادی جوانان

17- نظام وظيفه و حقوق جوانان

18- جـرم‌شنـاسی فـرهنگی بزهکاری جوانان

19- بررسي عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مرتبط با ميزان انجام فعاليت هاي ورزشي در بين جوانان: مطالعه موردي شهر شيراز

20- بررسي عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مرتبط با نحوة گذران اوقات فراغت جوانان؛ مطالعه موردي شهر شيراز

21- بررسي مشکلات گذران اوقات فراغت جوانان: مطالعه موردي شهر شيراز

22- حقوق شهروندي نهادهاي دانشجوئي اقليت‌هاي مذهبي

23- بررسي وضعيت رفاهي و تأمين اجتماعي جوانان

24- جوانان، آزادي بيان، عقيده و قلم

25- حقوق و تکاليف متقابل فرزندان و والدين از نظر اسلامي

26- الگوي ارزيابي شايستگي ها جهت انتخاب مديران جوان

27- جوانان و حقوق نخبگي در ايران

28- جوانان و مشارکت عمومی

29- حمايت‌هاي قانوني از زوجين نابارور در نظام حقوقي ايران

30- جوانان و حق دسترسي آزاد به اطلاعات

31- گذر نظري بر بحران هاي اجتماعي جوانان در ايران امروز

32- حقوق فرزند خواندگي در ايران

33- جامعه پذيري سياسي و خدمت مقدس سربازي

34- تلاش هاي شوراي اروپا در جهت تحقق شهروندي جوانان

35- مؤلفه‌های فرهنگ مطلوب سربازی در ايران

36- ريشه‌هاي داخلي و خارجي بايستگي و ضرورت مشارکت سياسي فعالانه نسل سوم جوانان در ايران

37- دولت و زمينه تسهيل ازدواج

38- جوانان و زمينه‌هاي تسهيل ازدواج در فقه و نظام جمهوري اسلامي ايران

39- سياست‌گذاري براي افزايش سرمايه اجتماعي در ميان جوانان

 
                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center