دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
.

 


جوانان و حقوق شهروندی

(مطالعه تطبيقي کشورهاي ايران، فرانسه، هلند و انگلستان)

دکتر ناصرعلي منصوريان

از قرن هجدهم ميلادي، با انقلاب کبير فرانسه و امضاي اعلاميه حقوق بشر و شهروند اوت 1789، حقوق شهروندي بعنوان مجموعه اي از حقوق سياسي و اجتماعي و اقتصادي مطرح گرديد که در کنار حقوق بشر مي بايد در جوامع انساني تضمين گردند. محور تضمين حقوق شهروندي قانون  است که دولت ها در هر جامعه اي موظفند به نمايندگي از مردم آن  را تصويب کنند و سپس به اجرا گذارند. ماده 6 اعلاميه مزبور مي گويد : «قانون مظهر تمايل عمومي است. تمام مردم حق دارند مستقيماً يا بوسيله نمايندگان خود در وضع قانون شرکت جويند. قانون بايد بدون استثناء و تبعيض چه در سياست و چه در حمايت براي کليه افراد يکسان باشد...»

از نيمه دوم قرن بيستم بدين سوي، بين «تمام مردم» و «کليه افراد» مورد اشاره اين ماده، جوانان جايگاه ويژه اي پيدا کرده‌اند. يونسکو در 1960 منشوري در 9 بند به تصويب کليه نمايندگان دول عضو رساند که به موجب آن «دوران جواني دوران آمادگي براي زندگي بعدي است، اما خود نيز دوران خاصي به شمار مي آيد (...) تا آنجا که ممکن است بايد جوانان در وضعي قرار گيرند که بتوانند مسئووليت قبول کنند و خودشان تصميم بگيرند».

به دنبال اين منشور و  اسناد بين المللي ديگري که متعاقباً توسط سازمانهاي بين المللي امضاء گرديد، دولت‌ها موظف شدند به مسايل جوانان در جامعه خود توجهي بيشتر مبذول دارند. کشورهاي اروپائي علاوه بر تعهدات بين المللي، در چارچوب مصوبات اتحاديه اروپا نيز موظف گرديدند جهت ارتقاء وضعيت جوانان برنامه ريزي و قانون گذاري کنند.

در ايران، توجه به حقوق شهروندي در سالهاي اخير آغاز شده، در سال 1383 به تصويب قانون حقوق شهروندي انجاميده است.

در مطالعه تطبيقي حاضر، نظام حقوق شهروندي ايران و سه کشور نمونه فرانسه، هلند و انگلستان صرفاً در چارچوب مسايل جوانان بررسي شده، کوشيده شده است راه حل هائي جهت تضمين کاملتر حقوق شهروندي جوانان در جامعه ايران جستجو شود. در اين چارچوب مخصوصاً مسائل اشتغال، آموزش و پرورش و تجمعات جوانان (بويژه ورزش) مورد مطالعه قرار گرفته اند.

                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center