دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
.

 

جوانان و  شرايط بهره گيري از حق مشاركت سياسي

      دكتر بيژن عباسي 

در دوره‌ي انقلاب فرانسه اعلاميه ي حقوق بشر و شهروند در سال 1789تصويب شد كه عمدتا شامل حقوق مدني و سياسي از جمله حق مشاركت مردم در زندگي سياسي بود. حق مشاركت سياسي عبارت است از حق انتخاب كردن، حق انتخاب شدن و همچنين حق پيوستن به يك حزب سياسي. اين حقوق افزون بر داخل كشورها مورد شناسايي و پشتيباني بين مللي بويژه از طريق حق برخورداري از انتخابات آزاد ( ماده 21 اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و ماده 25 ميثاق بين مللي حقوق مدني و سياسي) قرار گرفته اند. در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، حقوق سياسي در پروتكل  شماره ي 1 (ماده 31 حق برخورداري از انتخابات آزاد) گنجانده شده‌اند. همچنين منشور حقوق بنيادين اتحاديه ي اروپا اين حقوق را پيش بيني كرده است ( فصل 5 : حق راي و حق انتخاب شدن در پارلمان اروپا (ماده 39) حق راي و حق انتخاب شدن در انتخابات محلي (ماده 40(

حق راي به عنوان مهمترين حق مشاركت سياسي عبارت از حق به رسميت شناخته شده براي شهروندان است كه با راي يعني بيان ديدگاه خود در شكل گيري يك تصميم سياسي، درباره ي انتخاب يا بركناري يك نماينده، پذيرش يا رد يك متن مشاركت نمايند.

حق راي در حوزه هاي حقوقي متعددي همانند انتخابات سنديكايي، دادگاههاي حل اختلاف كارگر و كارفرما و... پيش بيني شده است. راي گيري فقط در امور سياسي وجود ندارد در هرگونه سازماندهي انساني اعم از مذهبي، بازرگاني، انجمن هاي غير دولتي قابل تصور است.

مردمسالاري برپايه ي انتخاب نمايندگان توسط شهروندان استوار است كه به جاي آنها به اعمال قدرت و حاكميت مي پردازند. انتخابات يكي از روش هاي راي دادن به منظور برگزيدن زمامداران به صورت مردمسالار است. در واقع وجود انتخابات رقابتي و وجود قدرت انتخاب يكي از شرايط مردمسالاري است. انتخابات متكي بر دادن حق راي به شهروندان، سازماندهي انتخابات و تعيين يك نظام انتخاباتي است.

امروزه حق راي به همه ي شهروندان تعلق دارد و مشاركت شهروندان در قدرت بوسيله ي حق راي همگاني تضمين شده است. همگاني بودن حق راي به معني نبود هيچ گونه شرط و محدوديت در بهره گيري از اين حق نيست. اغلب بنا به دلايلي استفاده از حق راي توسط راي دهنده منوط به وجود شرايطي از قبيل شهروندي، عقل، سن و شرايط اخلاقي مي باشد.

حق راي يكي از ابزارهاي مهم مردمسالاري است به همين علت بايد در اين حق اصول آزادي و برابري نيزرعايت گردد. امروزه آرا، برابر و اصولا هر يك از آرا داراي ارزش يكساني مي باشند. همچنين راي گيري بطور آزاد و مخفي صورت مي گيرد

ما دراين مقاله بررسي خود را محدود به شرايط بهره گيري از حق مشاركت سياسي (حق راي) و بويژه حضور جوانان در اين عرصه با توجه به قوانين و مقررات و مطالعه ي تطبيقي مي نماييم.


 
                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center