دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
.

 

حقوق مدني و سياسي جوانان: الگوها، رويكردها و بهترين تجارب ملي و بين‌المللي

جعفر سطوتي

 

آخرين مطالعات و بررسي‌هاي انجام شده در زمينه جوانان، عموماً اين نكته را تأييد مي‌كند كه مسئله جوانان به لحاظ مطالعاتي و پ‍‍‍ژوهشي از ماهيتي چند رشته‌اي و به لحاظ مديريتي و برنامه‌ريزي در نظام اداري و اجرايي حكومت‌ها از ماهيتي فرابخشي برخوردار است. به همين نحو، مسئله‌اي چون حقوق جوانان از گستردگي و تنوع و ارتباط معنايي و عملياتي معناداري با ساير حوزه‌هاي مرتبط برخوردار است. در اين نوشتار ضمن پذيرش اين مفروضات تلاش شده است تا ارتباط متقابل مسئله حقوق مدني و سياسي جوانان با موضوع گسترده اي چون توسعه مورد بحث و بررسي قرار گيرد. در اين بررسي كه در دو سطح تحليل ملي و بين المللي تقسيم‌بندي شده است، دو الگوي عمده يعني فشار از پايين و اراده حاكميتي در توجهات ملي كشورها به اين مسئله شناسايي شده است. همچنين، در سطح بين‌المللي سه رويكرد اساسي شامل رويكرد حفاظتي-رفاهي، رويكرد حقوق بشري و رويكرد توسعه‌گرا به مسئله حقوق جوانان شناسايي و مورد بحث قرار گرفته است

 
                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center