دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
.

 

گونه‌هاي واکنش به بزهکاري نوجوانان و جوانان، کيفري يا ترميمي

دکتر حسين غلامي

بزهکاري نوجوانان و جوانان کي مهم ترين ابعاد بزهکاري است. جوانان مهم ترين گروه سني بزهکاران را به خود اختصاص مي دهند. وقوع برهکاري در دوره نوجواني يکي از مهم ترين نشانه هاي استمرار آن در جواني و بزرگسالي است. مطالعات موارد متعدد نشان مي دهند هر چقدر سن ارتکاب جرم اول پائين تر باشد، احتمال استمرار فعاليت جنايي و تکرار آن ها در آينده نيز بيشتر خواهد بود. به همين دليل اتخاذ واکنش هاي مناسب و مؤثر در مقابل بزهکاري نوجوان و جوانان، نقش اساسي در کاهش نرخ کلي بزهکاري خواهد داشت. واکنش هاي اتخاذي نسبت به اطفال، نوجوانان و جوانان را مي توان در دو گروه مهم کيفري کلاسيک و ترميمي مورد مطالعه قرار داد. در پارايم کيفري کلاسيک، تأکيد بر اعمال مجازات و يا رويکردهاي اصلاحي، تربيتي است، در حالي که در رويکرد ترميمي، بحث به گونه ديگري است.

در اين مقاله صمن تبيين رويکرد ترميمي پاسخ دهي به بزهکاري نوجوانان و جوانان، مباني و روش هاي اجراي اين رويکرد مورد شرح و تفصيل قرار گرفته، امکان استفاده از آن در ايران بررسي خواهد شد.


 
                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center