دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
.

 

مجمع هاي محلي، ارزيابي و پژوهش به عنوان سازماني مردم نهاد براي جوانان جهت انجام تکاليف شهروندي

دکتر علي رباني خوراسگاني

مسعود کيانپور

درگيري در امور محله يا شهر از طريق گفتگو و بحث گروهي، مهارتي لازم براي شهروندان جوان است. بر اين اساس پيشنهاد تشکيل مجمع هاي ارزيابي و پژوهش که از طريق آن جوانان پا به عرصه فعاليت جمعي گذاشته و در عمل با مسائل شهر و محله ي خود  درگير مي شوند در ذيل، ارائه مي گردد.

همچنين نمونه هايي از به کار گير جوانان در مجمع هاي ارزيابي و پژوهش براي برنامه ريزي شهري از کشورهاي مختلف بيان مي گردد.

کليد واژه ها: شهروندي، فعاليت جمعي، مجمع ارزيابي و پژوهش


 
                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center