دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
.

 

فقه و کرامت جوان

حسينعلي سعدي

 

بررسی جايگاه  کرامت انسان در فقه وبيان حدود و ثغور آن از مهم ترين مباحث مطرح در فقه و فلسفه ان به شمار مي ايد در عين حال اهميت نسل جوان اقتضاي بازخواني کرامت جوانان در فقه شيعي را دارد. کرامت به عنوان زيربناي بسياري از حقوق شهروندي قابل تحليل و ارزيابي است

حقوقي از قبيل حريم خصوصي جوانان، آزادي بيان آنها و … مبتني بر کرامت در فقه است. اين نوشتار در صدد بيان" کرامت جوانان" از منظر فقه اکبر و اصغر و بيان ملاکها و معيارهاي کرامت، تبيين رابطه آزادي و کرامت، عدالت و کرامت، سعادت و کرامت است که نهايتاً به بررسي جلوه ها و نمونه هاي کرامت جونان در فقه فردي و حقوق اجتماعي مي انجامد


 
                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center