دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
.

 

زمينه هاي حقوقي - قانوني و راههاي مقابله با کار کودکان و نو جوانان

  پرويز باقري 

مسئله کار کودکان ونوجوانان مسئله‌اي پيچيده و چند جانبه‌اي است وهمانطور که درايجاد آن علل وعوامل متعددي دخالت دارنددررفع آن نيز بايد  از مکانيزمهاي مختلفي استفاده کرد.از طرفي  براي آنکه بتوان با امري به مقابله برخاست ابتدا بايستي به علل موجد آن پرداخت به عبارت ديگر بدون شناخت عوامل بوجودآورنده يک امر نمي توان به درمان آن پرداخت.

نظريه هاي مختلفي در مورد علل استفاده از نيروي کار کودکان و نوجوانان ارائه گرديده که به نظر مي آيد بتوان  در دو گروه کلي اين نطريه ها را برسي کرد.

1-گروه راديکال که معتقدند جوانان و نو جوانان وکودکان کار وخياباني قرباني بي عدالتيهاي اقتصادي و اجتماعي فقدان مقررات و قوانين حقوقي و حمايتي اند  و بدون تغييرات بنيادين      

   در اين امور نبايدتوقع بهبود در اين زمينه ر ا داشت.

2- گروه محافظه کاران که عقيده دارند کار کودکان و نوجوانان ناشي از فقر است و براي محو اين پديده ي شوم بايد فقر و تنگدستي را ريشه کن کرد.

هر چند اين نظريه ها مي تواند بخش عمده ي علل کار کودکان و نوجوانان را در بر گيرد اما خصيصه ي "مخفي کاري" و اشتغال به کار در مواردي که از ديد افکار عمومي وحتي بازرسان نيز مخفي مي ماند از علل ناشناخته و نا معين است که در کنار بسياري از علتهاي ديگر باعث مي گردند تا اين قشر تاثير گذار در سرنوشت جوامع با چالشهاي جدي در زندگي روبرو گردند.در اين مقاله سعي مي شود تا اقدامات حقوقي - قانوني و راههاي مقابله با پديده ي شوم نوجوانان و جوانان کار و خياباني تا حد امکان ارائه گرديده و ضرورت ايجاد مقررات ويژه ي حمايتي از آنان تبيين شود. 

 

کليد‌واژه: حقوق- نوجوان- اشتغال- فقر


 
                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center