دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
.

 

حق آموزش جوانان در قوانين داخلي جمهوري اسلامي ايران

پرويز باقري

عبدالعلي فارغي

 

آموزش و پرورش همه ي دوران زندگي را در برگرفته و انسان همواره در آن با مسائلي روبرو مي شود که حل آنها نيازمند آگاهي و شناخت مي باشد. حق آموختن از حقوق بنياديني به شمار مي رود که برخورداري از آن پرورش روح مستعد انديشيدن و به کار انداختن استعداد هوشمندانه انسان را به همراه دارد. در اين ميان چه قشري بهتر و تأثيرگذارتر از جوانان وجود دارد تا از حق آموزش و پرورش برخوردار شوند. از آنجائي که جواني همراه با خوش بيني، جسارت و بي باکي، انرژي و کار و فعاليت بوده و سن آزادي هاي تمام عيار مي باشد مي طلبد تا اين نيروي مهارنشدني و اين انرژي بي پايان در مسيري قرار گيرد تا جامعه بتوانه از نتايج پربار آن بهره مند گردد. حق آموزش از جمله حقوقي است که جوانان بايد در هر شرايطي از آن برخوردار بوده و با استفاده از آن در مواجهه با فرآيندهاي فکري روح نوآوري و خلاقيت در آنان شکوفا شده و به توليد پاسخ منتهي شود. جواني که در موقعيت هاي گوناگون اجتماعي قرار مي گيرد انتظارهاي متفاوتي از زندگي دارد که بخشي از اين انتظارات از سوي نظام سياسي و نيز شرايط اقتصادي و اجتماعي تعيين مي شود. به نظر مي رسد مهمترين انتظار جوان در دنياي کنوني برخورداري از حق آموزش است که در جوامع مختلف همواره با چالشهاي جدي مواجه بوده است. جوانان سهم بزرگي در پيشرفتهاي علمي، فرهنگي، هنري و ... جوامع دارند لذا کمترين بي توجهي به حق آموزش آنان تقصيري نابخشودني مي باشد.

در اين مقاله تلاش مي شود تا مسائل بسيار مهم در زمينه هاي حق آموزش از جمله عدالت آموزشي، تبعيض در حق آموزش جوانان، حق همگاني بودن آموزش، حق رايگان بودن آموزش، حق دسترسي به آموزش، حق توسعه و تعميم، حق داشتن مراکز آموزشي با مديران داراي صلاحيت، حق داشتن برنامه ها و محتواي دروس سودمند و منطبق با آخرين پيشرفتهاي علمي و فرهنگي و عاري از گرايشهاي ضد ملي و انساني، حق داشتن مراکز آموزشي مجهز به تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي و کمک آموزشي، حق داشتن نظارت مداوم بر فرآيند يادگيري – ياددهي، حق حمايت فرهنگي دولت از جوانان، حق آزادي انتخاب نوع آموزش و بسياري از حقوق ديگر در قوانين موضوعه و قانون اساسي مورد تحليل علمي قرار گرفته، علاوه بر اين روش آموزشي سودمندي که بر اساس تعاليم قرآن و سنت پيامبر(ص) و ديگر پيشوايان معصوم بوه و در آن تحکم، تلقين و فضل فروشي جاي خود را به هدايت، بحث و تعقل مي دهد تبيين خواهد شد. در پايان نيز راهکارهاي مناسب در حل مشکلات مربوط به حق آموزش جوانان در حد ممکن ارائه مي گردد.

کليد واژه: حق آموزش، جوانان، قوانين، جامعه


 
                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center