دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
.

 

جوانان و حريم خصوصي

سيد علي محسنيان

از يک سو جوانان به لحاظ توزيع جمعيتي حدود 25  درصد جمعيت کشور را تشکيل مي دهند. به لحاظ جامعه شناختي تأثير گذارترين گروه سني بر روند توسعه کشوراند و به لحاظ مطالبات و نقش هاي مدني، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي فعالترين گروه در نظام اجتماعي ايران محسوب مي شوند. انتظارات اجتماعي از اين گروه سني، نظارت هاي مستقيم و غير مستقيم مضاعفي را در مقاطع گوناگون تحصيل، گزينش، ازدواج،‌ خدمت وظيفه عمومي، استخدام، اشتغال و در محيط هاي گوناگوني از جمله مدرسه، دانشگاه، پادگان، ‌محيط کار و ... بر آن ها تحميل مي کند. به اين ترتيب احتمال تجاوز به قلمرو حريم خصوصي افراد در سنين جواني(15 تا 29 سال) افزايش مي يابد. از سوي ديگر حق حريم خصوصي که از جمله حقوق اساسي محسوب شده و در اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به آن اشاره شده است، فاقد مقررات منسجم و شکل يافته اي است که بتواند در کنار افزايش احتمال نقض، حمايت ويژه و مضاعفي را از افراد به عمل آود.

در اين نوشتار ضمن تحليل مفهوم نظري حريم خصوصي، حقوق افراد نسبت به آن، ملاحظات فوق از منظر حريم خصوصي به تفکيک تحليل شده و راهکار مناسب قانوني، قراردادي يا اخلاقي پيشنهاد شده است.

 

کليد ‌واژه‌: حريم خصوصي، جوانان، حقوق اساسي، حقوق عمومي


 
                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center