دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
.

 

بزهکاری اقتصادی جوانان

مينا حسيني 

بزهکاری اقتصادی يکي از پديده هاي نوظهور عصر حاضر است.پديده اي که جز لوازم تفکيک ناپذير توسعه يافتگي است. اين نوع از بزهکاري ويژگي هاي خاصي دارد که باعث مي شود با بزهکاري سنتي تفاوت زيادي داشته باشد.بزهکاران اقتصادي عمدتا از قشر تحصيل کرده ي جامعه بوده و در روند اجتماعي شدن آنها خللي ايجاد نشده است.اما به دلايلي اين بزهکاران –که بالاخص در خصوص جرايم رايانه اي –قشر قابل توجهي از آنان را جوانان تشکيل مي دهند، قبح عملشان از ديد جامعه پنهان است.حال آنکه آشنايي با  اين نوع بزهکاري و ارائه  راه حل هايي براي پيش گيري و برخورد با آن مي تواند به عوض شدن ديد جامعه و جلوگيري از بوجود آمدن آثار ناشي از عمل مجرمانه در آينده بيانجامد.اين پژوهش،‌ضمن بررسي بزهکاري اقتصادي و خلل هاي تقنيني و قضايي آن در نظام حقوقي ما ،به توصيف  بزهکاراي اقتصادي جوانان پرداخته و به  روش هاي پيشگيرانه و غير کيفري براي اصلاح و برخورد با اين بزهکاران مي پردازد.

کليد واژه: بزهکاران‌ ‌اقتصادي، جوانان، پيشگيري، بزهکاري اقتصادي، کيفر زدايي


 
                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center