دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
.

 

نظام وظيفه و حقوق جوانان

اکبر طلابکي

 

طرح موضوع:

يکي از معدود موضوعاتي که تنها و به طور خاص به قشر جوان ميهن مان مرتبط بوده و از جمله بزرگترين دغدغه هاي نسل جوان مي باشد،‌ مسأله خدمت وظيفه عمومي يا به اصطلاح سربازي است.

اگر چه در کشور ما انجام اين خدمت تنها بر دوش افراد مذکر نهاده شده است، ولي به دليل اين که مشمولين در عنفوان جواني به انجام آن موظف مي شوند تبعات مربوطه از جنسيتي خاص فراتر رفته، پدران و مادران و حتي آينده دختران جوان را نيز تحت تأثير قرار داده است و جالب اينجاست که اگر چه در ابتداي امر اين مسأله زير مجموعه حقوق نظامي به نظر مي رسد، به دليل ارتباط آن با جوانان، به مسأله اي کاملاً فرهنگي- اجتماعي بدل گشته و به همين دليل، نيازمند يک بررسي همه جانبه بوده و تنها از لحاظ حقوقي سؤالات متعدد و مهمي را پيش رو مي نهد:

آيا مي‌توان اجباري بودن خدمت وظيفه را از لحاظ حقوقي توجيه نمود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا نظام فعلي خدمت وظيفه عمومي با اصول کلي عدالت سازگار است؟ و آنچه اين مقاله بالاخص به دنبال يافتن پاسخ آن است: آيا در طي نرديک دو سال خدمت سربازي که جزء  بهترين سال هاي زندگي يک جوان است،‌حقوق مدني، فرهنگي، آموزشي و حتي اقتصادي وي رعايت شده و در نهايت موجبات رشد وي در فضائل اخلاقي طبق بند يک اصل سوم قانون اساسي را فرهم مي گردد يا بالعکس به عاملي براي از دست رفتن فرصت ها و ايجاد سرخودرگي در نسل جوان تبديل گرديده است؟ و نهايتاً اينکه چه راهکارهايي براي پيشرفت و رفع معضلات احتمالي اين نظام وجود دارد؟

روش تحقيق و منابع

در اين تحقيق از روش کتابخانه اي و در صورت امکان از روش ميداني به عنوان مکمل استفاده مي شود. بر اين اساس در روش کتابخانه اي ضمن بررسي قوانين داخلي مربوط به نظام وظيفه، به مقايسه آن با قوانين چند کشور نمونه خواهيم پرداخت و در روش ميداني به بررسي مجموع آموزش هايي که يک سرباز در کشورمان و طي مدت خدمت وظيفه –بسته به ميزان تحصيلات- مي بيند، مي پردازيم.

نتيجه گيري

با بررسي نتايج حاصله از مقايسه تطبيقي و نيز واقعياتي که در نظام وظيفه کشور ما وجود دارد، سعي خواهيم نمود کمبودها و اشکالات اين نظام را نشان داده و نهايتاً پيشنهاداتي براي رفع آن ها و استيفاي حقوق جوانان ارائه نماييم.


 
                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center