دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
.

 

حقوق شهروندي نهادهاي دانشجوئي

 اقليت‌هاي مذهبي

سيد مهدي غمامي

آيا اقليت‌هاي مذهبي حق فعاليت هاي سياسي و اجتماعي را در دارالاسلام  دارند؟ سوالي که بطور خاص در مورد گروه هاي دانشجويي اقليت هاي مذهبي طرح شده و نگارنده بر آن است تا با با استناد به قواعد و مباني اسلام وهمچنين اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي نشان دهد شهروند بودن در جامعه اسلامي در تعلق داشتن به اعتقادات معني نمي شود بلکه کافي است تا نسبت فرد با ملت – يا امت – اسلامي تحقق يابد ،به محض اثبات اين علقه ،وي داراي تمامي جهات يک شهروند جامعه اسلامي خواهد شد. البته  قشردانشجو نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد.هرچند که در امر قانون گذاري يا تصويب آيين نامه هاي مربوط به فعاليت هاي اين گروه دقت لازم به کار گرفته نشده است و احتمال ايجاد مشکلاتي در مسيرتشکيل و فعاليت آنها وجود دارد ولي همگي با تمسک به قواعد و مباني اسلام و اصول قانون اساسي رفع شدني است و اثبات حقوق سياسي – اجتماعي آنها در جمهوري اسلامي ايران و در قالب تشکل هاي دانشجويي بطور کامل تضمين شده است.

کليد واژه‌: حقوق شهروندي، دار‌الاسلام ، قانون اساسي، اقليت هاي مذهبي، تشکل دانشجويي    


 
                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center