دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
.

 

جوانان، آزادي بيان، عقيده و قلم

محمد برزگر خسروي 

جوانان آينده سازان تمدن يک ملت مي باشند. جواناني که شخصيت آنان در حال شکل‌گيري است. و اصلي‌ترين مطالبه‌شان رشد مستقل و آزاد است. فلذا بزرگترين دغدغه آنها در اين مسير رشد و تعالي شناخت آزادي، حدود و شرايط آن است. آزادي که حق طبيعي انسانها و از لوازم حيات و بزرگترين موهبت و خواسته بشر در جهت رشد و تعالي اوست امروزه با ايراداتي مواجه گرديده است. از يک طرف مسلمانان متهم به اين هستند که صفحه سياهي در برخورد با عقايد ديگران دارند. بايد به اين سؤال پاسخ داد که آيا اسلام طرفدار آزادي فکر و عقيده است يا خير؟ آيا آزادي تفکر شامل آزادي عقيده ناشي از تفکر غير آزاد نيز مي‌شود؟ آيا ورود و سلوک در دين اجبارپذير است؟ آيا به حساب اينکه مردم لياقت آزادي را ندارند مي‌توان آزادي را از آنها سلب کرد؟ آيا مبحث ارتداد در اسلام مخالف آزادي عقيده نيست؟ فلذا بايد ابتدا به بررسي رويکرد و مباني مشروعيت آزادي بيان و عقيده در اسلام پرداخت و نيز قوانين ايران را در اين زمينه بررسي کرد.

از طرف ديگر جهان امروز با تناقضاتي نظري و عملي در مورد آزادي بيان و عقيده مواجه است. اعلاميه جهاني حقوق بشر عقيده را آزاد تلقي کرده ولي تعليمات ابتدايي را اجباري مي‌کند. علت اين تناقضات چيست؟ چرا آزادي عقيده در غرب با افراط‌گرايي مواجه شد؟ آزادي بيان که مهمترين شاخص حقوق بشر است در نظام بين الملل حقوق بشر با چه محدوديت‌هايي مواجه است؟ آزادي بيان، شرط دوام مطبوعات که مايه رشد جامعه است چه محدوديت‌هايي بايد داشته باشد؟ و در آخر آزادي بيان بهترين راه براي نظارت بر حکومتها چه شرايطي دارد؟

 

کليد واژه: جوانان، آزادي بيان، آزادي عقيده، حقوق بشر، اسلام.


 
                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center