دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
.

 

حقوق و تکاليف متقابل فرزندان و والدين

 از نظر اسلامي

مهدي بيژني

 

خانواده و حقوق متقابل والدين و فرزندان نسبت به يکديگر اساس اجتماع و به عقيده جامعه شناسان يکي از عوامل مهم ايجاد تمدن است. رشد و پرورش افراد در خانواده پايه گذاري شده و سلامت و سعادت جامعه بشري در گرو تربيت صحيح و استواري است که در خانواده پديد آمده است. بسياري از فرزندان امروزه در محيط نابسامان خانواده رشد يافته و از تربيت درست و آرامش و سکوني که لازمه رشد است برخوردار نمي باشند. اين امر در دراز مدت زمينه ساز نابساماني هاي رفتاري و حتي انحراف و لغزش بسيار است. اسلامي در اين زمينه رهنمودهايي بر اساس دريافت از وحي دارد که باور ما اين است، رعايت و اجراي آن مي تواند نابساماني ها را از بين ببرد. و ريشه ي تزلزل را ازميان بردارد در بينش اسلامي حيات خانو.اده مبتني بر ضوابط ايمان و اخلاق و متکي بر حقوق است که دامنه آن در برگيرنده شأن زن ، شوهر ، فرزندان و والدين است. در اين بررسي کوتاه سعي شده است به توضيح و تشريح حقوق متقابل والدين و فرزندان نسبت به يکديگر در يک خانواده اسلامي پرداخته شود. طبيعي است که مستندات ما در اين بررسي منابع اصيل اسلامي و تجربه اسلام در طول مدت چهارده قرن مي باشد.

 

کليد واژه: اسلام، فرزند، والدين، حقوق، خانواده، روايات، احسان ، تعليم و تربيت


 
                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center