دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
.

 

الگوي ارزيابي شايستگي ها جهت انتخاب مديران جوان

حسن بيک محمدلو 

 در دهه‌هاي اخير، مديريت به عنوان يكي از مهمترين عناصر توسعه به شمار آمده و در ارزيابي و مقايسه كشورهاي در حال توسعه، بررسي الگوها و شيوه‌هاي مديريت نيز مورد توجه قرار گرفته است. تغييرات وسيعي كه در نقش دولت‌ها به وقوع پيوسته، دولتها را عملاً با رويكردهاي جديد روبرو ساخته كه نتيجه قطعي آن تغيير موقعيت نسبي دولت‌ها بوده است.

 بطور كلي نظام اداري هر حكومتي مبين نگرش دولت به نحوه اداره و مديريت كشور مي‌باشد و نقش نظام اداري در ساختارهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و تأثير آن در تحقق اهداف نظامهاي كلان جامعه به اندازه‌اي تعيين كننده است كه بدون داشتن  نظام اداري كارآمد و اثربخش، دست يازيدن به اهداف فوق عملي نيست. مديران شايسته از ارکان اصلي اين نظام مي باشند، از سوي مقابل هم استفاده از مديران جوان سبب تزريق نيروي تازه به بدنه نظام اداري خواهد شد، بنابراين لازم است براي جذب مديران جوان از الگويي مناسب مبتني بر شايستگي استفاده شود.

اين مقاله با شناسايي مفهوم شايستگي در پي آن است تا الگويي جهت جذب و بکارگيري مديران جوان ارائه نمايد.

 

کليد‌‌واژه: شايستگي. شايسته سالاري. مديران جوان. جذب مدير


 
                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center