دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
.

 

جوانان و حقوق نخبگي در ايران

حميد قنبري

در هر جامعه دسته‌اي از افراد وجود دارند که از ويژگي‌ها و استعدادهاي خاص و بارزي نسبت به ساير افراد در جامعه برخوردارند. اين افراد را نخبه ‌مي‌ناميم. اينان در مقايسه با ساير افراد در اجتماع از برخي از امتيازات حقوقي برخوردارند که آنها را تحت عنوان حقوق نخبگي بررسي مي‌نماييم. بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد که بخش عظيمي از نخبگان در هر جامعه را جوانان تشکيل مي‌دهند و اصولاً برنامه‌ريز‌هاي اجتماعي را رابطه با نخبگان به دلايل متعددي بر نخبگان جوان متمرکز است. در اين مقاله به بيان حقوق نخبگي در ايران و نقشي که اين حقوق در رشد و ارتقاي نخبگان داراست مي‌پردازيم و برخي از انتقادات و پيشنهادات در رابطه با اين نظام را متذکر مي‌شويم.

مقاله از 5 فصل به ترتيب زير تشکيل مي‌گردد که در هر فصل مسائل مربوطه با تأکيد بر حقوق جوانان مورد بررسي قرار مي‌گيرد:

مقدمه

بخش اول: تعريف و مفهوم نخبه

بخش دوم: مباني نظري حقوق نخبگي

بخش سوم: منابع حقوق نخبگي

بخش چهارم: سازمانهاي اداري مربوط به نخبگان

بخش پنجم: مزاياي مربوط به نخبگان

جمعبندي و نتيجه گيري

 
                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center