دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
.

 

جوانان و مشارکت عمومی

محمّد صادق لبّانی مطلق

در نظامهاي دموکراتيک و مردم سالار مشارکت آحاد مردم در تعيين سرنوشت خود از امور مهم و حياتي مي باشد تا جايي که بعضي از انديشمندان مشروعيت يک نظام را داير مدار همين موضوع مي دانند.گرچه در نظام مردم سالاري ديني نظريه فوق تعديل گشته است،ليکن مشارکت و همبستگي مردم در امور سياسي ، اقتصادي و اجتماعي مي تواند معرف مقبوليت آن نظام در منظر جامعه ي بين الملل باشد . با توجه به اين مطلب که جامعه ي ايراني نيز نمي تواند از اصل فوق مستثنا باشد و اينکه جمعيت قابل توجهي از جامعه ايران را جمعيت جوان تشکيل داده است پس بايسته است که سهم ايشان در مشارکت در امور سياسي- اجتماعي مورد بررسي قرار گيرد.

لذا شايسته است ابتدا نظريه هاي سياسي انديشمندان در مورد سهم مشارکت عمومي در دايره قدرت و بقاي حکومت  به نحو اجمال مورد مطالعه قرار گيرد و در وهله دوم با رهيافت از اصول قانون اساسي ، عواملي  که موجب افزايش يا کاهش مشارکت مردمي بالاخص جوانان در امور سياسي- اجتماعي مي گردد، مورد کنکاش قرار گرفته تا با توجه به اين اصل منطقي که براي بوجود آمدن هر موضوعي وجود مقتضي و فقدان مانع شرط است سعي در بهينه سازي امور اجتماعي گردد تا از اين طريق بتوان سهم مشارکت جوانان را نه تنها در انتخابات بلکه در همه‌ي امور اجتماعي ، سياسي و اقتصادي  افزايش داد.


 
                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center