دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
.

 

حمايت‌هاي قانوني از زوجين نابارور در نظام حقوقي ايران

حجت مبيّن

 

داشتن فرزند حق طبيعي بشر است. هر انساني بر اساس غريزه خود دوست دارد، فرزند يا فرزنداني داشته باشد؛ در پاره‌اي از موارد، بنا به دلايل فيزيولوژيکي، زوجين به صورت طبيعي نمي‌توانند، صاحب فرزند شوند. اگرچه امروزه با پيشرفت‌هاي علم پزشکي راه‌هاي جديدي براي درمان برخي از انواع ناباروري‌ها کشف شده است، ولي همچنان برخي از انواع ناباروري قابل درمان نيست.

زوجين نابارور که معمولاً زوجيني جوان هستند، براي جبران اين نقيصه نيازمند قوانين حمايتي خاص مي‌باشند. روشهاي مختلف تلقيح مصنوعي، استفاده از رحم جايگزين، اهداي جنين و پذيرش سرپرستي اطفال بي سرپرست از جمله راهکار‌هايي است که در حال حاضر، جهت کمک به زوجين نابارور کم و بيش مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در نظام حقوقي ايران جز در دو مورد اخير، قانون مدوني وجود ندارد و کساني که قصد استفاده از اين روش ها را دارند، با سردرگمي رو به رو هستند.

 در تدوين قوانين جديد از يک سو بايستي خلأهاي قانوني موجود، به ويژه در زمينه تلقيح مصنوعي و رحم جايگزين برطرف و ابهام از قوانين موجود زدوده شود و از سوي ديگر بايد به اين نکته توجه داشت که در جهت حمايت از زوجين نابارور مهمترين نکته، رابطه طفل با خانواده وي است. اگرچه مطلوب اين است که طفل اعطا شده به زوجين نابارور از نظر نسب نيز ملحق به آنان باشد، ولي ايجاد نسب به شکل مصنوعي نه امکان‌پذير است و نه مطلوب. نتيجه اينکه حمايت از زوجين نابارور در نظام حقوقي ايران نيازمند وضع قوانيني شفاف است که ضمن تسهيل روند اداري و قضايي، روابط زوجين و طفل اعطايي به آنان را به خوبي تنظيم نمايد.

 

‌کليد واژه: زوجين نابارور، نسب ، تلقيح مصنوعي، رحم جايگزين، اهداء جنين، فرزندخواندگي

 


 
                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center