دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
.

 

حقوق فرزند خواندگي در ايران

سيد محمدعلي پوربخش

 

فرزند خواندگي در جوامع گوناگون از سابقه طولاني برخوردار است. فرزند خواندگي قبل از اسلام در بين اعراب و ايران باستان رواج داشته است. فرزند خوانده در حكم فرزند واقعي و از پذيرنده فرزند ارث مي‌برده و زوجه فرزند خوانده در حكم عروس و نكاح با وي ممنوع بوده پس از ظهور اسلام با توجه به نزول آياتي از سوره احزاب آمده كه فرزند خوانده، فرزند حقيقي شما نيست و فرزند خواندگي نسبي ايجاد نمي‌كند.  با ورود اسلام به ايران قانون فرزند خواندگي به شيوه سابق منسوخ و قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب 29/12/53 جايگزين آن شد كه هيچ رابطه حقوقي ايجاد نمي‌كند. در اين مقاله پس از ذكر تاريخچه، در فصل دوم به تجزيه و تحليل مواد قانون در سه بند (چگونگي پذيرش كودك بي سرپرست – آثار سرپرستي – قطع رابطه سرپرستي) پرداخته شده.

 در فصل سوم تحت عنوان (اشکالات و نارسايي هاي قانون) بشرح زير مورد بررسي قرار گرفته.

        1- اشكال در تبصره يك ماده 3 كه براي ابقاء و تداوم سرپرستي آمده است.

 2 - مشكلي كه قرار دوره آزمايشي شش ماهه در ماده 4 قانون بوجود مي‌آورد.

     3 - نارسايي در تبصره ماده 5 در مورد وجوه يا اموالي كه از طرف زوجين به طفل تحت سرپرستي صلح شده.

     4 - نارسايي در تبصره ماده 11 قانون كه منافع مادي و معنوي كودك را به خطر مي‌اندازد.

     5 - مشكلي كه ماده 14 و 17 قانون در پايان سرپرستي براي كودك ايجاد مي‌كند.

در فصل چهارم تحت عنوان (نقش دولت در امور کودکان بدون سرپرست) در دو بند بشرح زير پرداخته شده.

1 – عوامل وجودي کودکان بدون سرپرست:مهمترين اين عوامل عبارتند از جنگ، بلاياي طبيعي، فقر، ارتباطات نامشروع و طلاق

2 – نقش و مسئوليت دولت: عبارتند از توسعه مراکز جمع آوري کودکان، تهيه لايحه اي جامع، فقرزدايي و مبارزه با تورم، برخورد با مراکز فحشا، کنترل مرزها، تامين زندگي زنان سرپرست خانواده و ارائه برنامه هاي آموزشي.


 
                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center