دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
.

 

جامعه پذيري سياسي و خدمت مقدس سربازي

   ايمان حسين قزل‌اياق

 

  روند انتقال ارزشها و هنجارهاي جامعه از نسلي به نسل ديگر يکي از مسائل مهم به شمار مي آيد. در حقيقت در هر جامعه، يک سري اصول و ارزشهاي بنياديني وجود دارد که مي بايست در فرايند تغيير نسلها بدون اينکه تغييري بنيادين در آنها ايجاد شود، دست نخورده باقي بماند. اين اصول و ارزشها يا برگرفته از اصول ديني يا آداب و سنن بر جاي مانده از گذشتگان و يا قوانين و مقررات اجتماعي هستند که در واقع شکل دهنده طريق و شيوه زندگي فردي، اجتماعي و يا سياسي افراد هستند و در عين حال در روند توسعه جامعه نيز نقش مؤثري ايفا خواهند بود. روند انتقال صحيح اين ارزشها بر عهده نهادهاي مختلف اجتماعي و سياسي ميباشد که در جامعه شناسي، اين فرايند در مفهوم «جامعه پذيري» يا «جامعه‌پذيري سياسي»  ( political socialiation)متبلور مي‌شود. به عبارت ديگر از طريق جامعه پذيري، هويت ملي يک کشور به نسلهاي بعدي آن منتقل ميشود تا اين هويت دچار تغيير و تحولي غير از آنچه که در  روند طبيعي حاصل ميشود، نگردد.

   در جامعه امروز ايران نيز بحث جامعه پذيري با توجه به درصد جمعيت بالاي جوانان، نسبت به کل جمعيت کشور، مسأله اي مهم است. به نظر مي رسد اين لزوم توجه، زماني داراي اهميت دوچنداني ميشود که پديده‌هاي نوين و جديدي چون جهاني شدن، ماهواره و گسترش ارتباطات، جامعه جوانان را سخت تحت تأثير خود قرار داده است. در ايران نهادهاي مختلف تعليم وتربيت، همچون مدارس و دانشگاه ها، فرايند جامعه پذيري را در مقاطعي و در ميان طيف خاصي از جوانان، به عهده دارد؛ ولي گروهي از جوانان که موفق به قبولي در دانشگاه‌ها نمي‌شوند، به خدمت مقدس سربازي اعزام ميشوند که بحث جامعه پذيري اين گروه از جوانان نيز در اين دوران بايد انجام گيرد. به عبارت ديگر در دوران آموزش سربازي و حتي پس از اين دوران،  علاوه بر آموزش مسائل نظامي و دفاعي، بخشي از آموزش را نيز بايد به بحث جامعه پذيري يا جامعه پذيري سياسي اختصاص داد.


 
                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center