دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 

 

سياست‌گذاري براي افزايش سرمايه اجتماعي در ميان جوانان

محمد سليماني

 

سرمايه اجتماعي يكي از مفاهيمي است كه در دو دهه اخير مورد توجه جامعه‌شناسان و دانشمندان علوم انساني قرار گرفته است. عمده دليل افزايش توجه به سرمايه اجتماعي اثرات مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن مي باشد. زيرا سرمايه اجتماعي به عنوان انباشتي از روابط  و پيوندها ميان افراد يك گروه يا جامعه مي‌تواند بر رفتارهاي آنان تاثير به سزايي داشته باشد.

 سرمايه اجتماعي از نظر اجتماعي موجب اتحاد و هم‌دلي و مانع شكل‌گيري بسياري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي مي‌شود. از نظر سياسي موجبات بهبود و اصلاح کارکرد قواي حکومتي را فراهم مي‌كند. و از نظر اقتصادي موجب كاهش هزينه مبادله و در نتيجه افزايش سرعت رشد اقتصادي مي‌شود.

بنا به آن چه گذشت افزايش سرمايه اجتماعي، تبديل به يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي اصلي  رهبران جوامع شده است. و در نتيجه سياست‌گذاران اجتماعي سعي مي‌كنند تدابيري اتخاذ كنند كه به افزايش بهبود و اصلاح سرمايه اجتماعي بيانجامد.

اين مقاله به دنبال بيان ضرورت سياست‌گذاري براي افزايش سرمايه اجتماعي در ميان جوانان است. در اين مقاله پس از بيان مقدماتي در مورد تعريف سرمايه اجتماعي و شاخص ها و شيوه‌هاي اندازه گيري آن، به امكان يا عدم امكان سياست‌گذاري در اين زمينه اشاره كرده و نظرات انديشمندان مختلف را بررسي مي‌كنيم. در ادامه به نحوه سياست‌گذاري براي جامعه هدف (جوانان) اشاره مي‌كنيم و سياست‌هايي را به عنوان پيشنهاد مطرح مي‌نماييم.

 

كليد واژه: سرمايه اجتماعي، اعتماد، جوانان، سياست‌گذاري، دولت

 
                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center