دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
انقلاب اسلامي، اعتماد به نفس ملي و فرهنگ عمومي

 
انقلاب اسلامي با هدف بازگشت به خويشتن در ايران اسلامي كه طي حدود 50 سال سلطنت پهلوي از اصل خويش دور افتاده بود، شكل گرفت. با پيروزي اين انقلاب اعتماد به نفس ملي احياء شد و مردم با هدف مراجعه به داشته هاي فرهنگي خويش تلاش در باز سازي خرابي هاي گذشته كردند. در جريان بازگشت به خويشتن به علت مشكلات داخلي و تحميل شده از خارج؛ از جمله جنگ تحميلي و ساختار باز مانده از قبل و نيز ماهيت دستگاه كارشناسي كشور، با نبود برنامه ريزي مكفي در زمينة دست يابي به هويت اصيل ملي- اسلامي روبرو شديم. اين موانع موجب شد تا به تدريج گزاره هاي فرهنگي گذشته سر بلند نموده و باور و انگيزة برخي از مردم براي احياء هويت ملي را تضعيف نمايد. هر چند اين سر خوردگي در همه اقشار اجتماعي رخ نداده و اقليتي را در بر گرفته است، اما خود زنگ خطري براي برنامه ريزان فرهنگي نسبت به از دست رفتن فرصت هاست. در اين مقاله به مقايسة ابعاد و لايه هاي فرهنگ ملي با فرهنگ مهاجم سكولار كه حاصل جريان تجدّد (Modernizm) در غرب مي باشد مي پردازيم و به تبيين و تحليل نقطه هاي آسيب مبادرت مي ورزيم. سپس به ارائة راه حل هاي كوتاه مدت و بلند مدت براي برون رفت از اين بحران و احياء مجدد اعتماد به نفس براي نو سازي فرهنگ اسلامي مي پردازيم.

مولف :  دكتر سيد سعيد زاهد؛استاديار بخش جامعه شناسي و برنامه ريزي اجتماعي دانشگاه شيراز                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center