دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
راهکار های ارتقا و تعمیق خود باوری ملی

 
چکيده
رقابت ميان کشورها براي نيل به جايگاه هاي بهتر در سطح جهان، روز به روز فشرده تر مي شود و آرمانهاي آنها در قالب چشم اندازهاي ملي ترسيم مي شود. يکي از عوامل اصلي ايجاد مزيت رقابتي در سطح ملي و بين المللي، نيروي انساني هر کشور است که باورها و ويژگي هاي اين نيروها نقش موثري در موفقيت کشورها دارد. يکي از مهمترين اين ويژگي ها، خودباوري است که به عنوان يک ويژگي روانشناختي نقش بسزايي در تحقق اهداف فردي و به تبع آن اهداف ملي دارد. اهداف ملي کشور که در سند چشم انداز 20 ساله ترسيم شده است بايد توسط همين ملت بر آورده شود و مسلما خودباوري ملي براي تحقق آن اهداف آرماني يک پيش نياز ضروري است. در اين مقاله تلاش مي شود ضمن تشريح خودباوري، راهکارهاي ارتقا آن در قالب ملي گرايي در مصرف توسط مديران ارشد دولتي، مستند سازي از موفقيت هاي ملي توسط رسانه هاي جمعي و الگوسازي از نخبگان علمي و کار آفرينان برتر و طراحي مکانيزم هاي ترغيبي و غلبه بر ناتوان انگاري و درماندگي اکتسابي تبيين شود.

مولف :  دکتر آرين قلي پور،استاديار گروه مديريت دولتي دانشگاه تهران                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center