دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
بازيابي هويت ديني لازمه تقويت خودباوري ملي؛ با تاکيد بر دوره جواني

 
دوران بلوغ، از سويي با تکامل و بروز تمايلات جسمي و از طرف ديگر با دگرگوني­هايي در روان و شخصيت همراه است. در اين دوره فرد در پي كشف هويت گمشده و بازشناسي شخصيت خود مي­باشد. سلامت‏ شخصيت درگرو سازگاري آدمي با محيط اجتماعي پيرامون و رعايت هنجارهاياجتماعي و نيز تفسير متوازن و سازگار از خود، جامعه و ارزش‏هاست. هنگامي­که در اين فرايند خلل و چالشي پديدار شود، مي‏توان آن­را "بحران‏" ناميد. در هويت‏ بحران‏زده تعارض جدي در نگرش فردميان عناصر اثرگذار و سازنده شخصيت پديد مي­آيد. اين بحران موجب انقطاع فرهنگي، تغيير ارزش­ها، رفتارهاي فردي و اجتماعي و در نهايت از دست دادن خودباوري و اعتماد يه نفس ملي در رسيدن به قله­هاي تعالي مي­شود. دين با پاسخ به سوالات و چالش­ها، باعث استحکام جهان بيني، وحدت اعتقادي و پاسخ به سوال معني­داري زندگي مي­شود. در حقيقت دين چيستي و کيستي جوان را در دوره تضاد بلوغ پاسخ داده و اسکلت نظام ارزشي او را در برابر لرزه­هاي فرهنگي مهاجم مستحکم مي سازد و با تقويت اراده و اعتماد به خود، او را از حالت انفعالي به موضع تهاجمي وارد مي کند.
 
واژه هاي کليدي: هويتدين، جوان ايراني، خودباوري ملي

مولف :  محمد علي نوروزياندانشجوي دکتراي تخصصي فيزيولوژي، دانشگاه فردوسي مشهد                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center