دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
اعتماد به نفس ملی از ديدگاه رهبر معظم انقلاب

 
پيروزي انقلاب اسلامي ثمرات گوناگوني را در بر­داشت. يکي از مهم­ترين اين ثمرات را مي­توان ايجاد روح خود­باوري و اعتماد به نفس در ملت ايران دانست. اعتماد به نفس ملي پايه­ي پيشرفت و سازندگي هر کشوري محسوب مي­شود. در اين مقاله بر آن هستيم که ديدگاه رهبر معظم انقلاب را در اين خصوص بررسي کنيم. ايشان ايجاد و تقويت اعتماد به نفس ملي را از مشخصات عصر امام(ره) مي­دانند؛ چرا که در دوران طاغوت روح غرور و افتخار ملي ايرانيان توسط قدرت­هاي خارجي ميرانده شده بود و چنين القا مي­شد که اسلام قدرت عزت­آفريني براي ملت ايران را ندارد و لذا چاره­اي جز تمسک به الگوي سرمايه­داري غربي يا مارکسيسم شرق نيست. اما انقلاب ايران با رهبري امام، روح بيداري و جرأت و اعتماد به نفس را در ملت ايران و ساير ملت­هاي حتي غير مسلمان زنده کرد. پاره­اي از عواملي که از ديدگاه رهبر معظم انقلاب در ايجاد و تقويت اعتماد به نفس ملي نقش عمده­اي را ايفا مي­کند، مي­توان چنين نام برد: اعتماد به خدا و احساس رابطه با او، حفظ اتصال فکري با توده­هاي مردم و متمسک شدن به ريشه­هاي اصولي انقلاب، توجه به جايگاه علم و دانش در دانشگاه­ها و حاکميت فضاي تحرک و دوري از يأس در دانشگاه­ها، مبارزه­ي فرهنگي دائم با خودباختگي مزمن، تکريم اساتيد و مديران دانشگاه­ها و اعتماد به نفس شخصي و ملي آن­ها، احيا و رشد بخشيدن به هويت اسلامي و ايراني جوانان و ارتقای فکر ديني در آنان، آشنايي آحاد مردم با سابقه و ميراث عظيم علمي آنان و مفاخر تاريخي کشور، عدم وابستگي به الگوهاي بيگانه و توجه به الگوهاي بومي، حفظ وحدت و همدلي بين نخبگان و ايفاي نقش رسانه­ي ملي در تقويت خودباوري. به نظر ايشان، در بعد داخلي و ملي، پيشرفت در عرصه­هاي گوناگون چون پيروزي در جنگ تحميلي، پيشرفت­هاي علمي مانند فناوري هسته­اي، اعطاي جرأت و شجاعت علمي به جوانان و به انزوا کشاندن دشمن در همه­ي زمينه­هاي سياسي، اقتصادي و فني از نتايج و آثار اعتماد به نفس ملي است. اما اين نتايج به عرصه­ي ملي محدود نمي­شود. تحقير قدرت­هاي زورگو و قلدر دنيا، گسترش عزت اسلامي ملت ايران در جهان، اعطاي هويت و شخصيت به مسلمانان و اعتماد به نفس دنياي اسلام، توجه به قدرت مذهب در بسيج انسان­ها، زنده کردن خلأ نياز به معنويت در جهان و مطرح شدن ايران به عنوان الگويي براي تمامي ملت­هاي جهان را مي­توان از آثار اعتماد به نفس ملي ايرانيان در عرصه­ي جهاني و بين­المللي دانست. البته اعتماد به نفس ملي را نبايد با نخوت­هاي بيجاي ناسيوناليستي و غرور کاذب ملي اشتباه کرد؛ چرا که معناي اصلي اعتماد به نفس ملی، احياي هويت ملي- ديني مردم ايران است، چون مليت ايراني با اسلام آميخته شده است.

مولف :  مجتبی جاويدي؛دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق(عليه السلام)                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center