دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
خودباوري و خودانتقادي ملي: آسيب‌شناسي عنصر اميد و اعتماد به نفس در روايت‌پردازي هويت ملي ايرانيان

 
بخش نخست اين مقاله با نگاهي روانشناختي به معرفي چهار آسيب عمده در گفتمان هويتي و خودآگاهي ايرانيان در چند دهه اخير مي‌پردازد: خودشيفتگي و خودباختگي ملي به عنوان دوروي سکه‌ي بحران اعتماد ايرانيان، و نيز خوش‌بيني خلل‌ناپذير و بدبيني مفرط به عنوان دوروي سکه‌ي آينده‌نگري، به زعم نگارنده عمده‌ترين آسيبهاي مباحثات هويتي با عنايت به خلقيات فردي و جمعي ايرانيان است. مقاله در توضيح دو آسيب نخست به معرفي شخصيت خودشيفته( narcissist) ؛ و در توضيح دو آسيب بعدي به معرفي شخصيت کمال گرا( perfectionist) و دلالتهاي آن‌ها درگفتمان هويت ملي مي‌پردازد. در بخش دوم ضمن معرفي مباحث روايت‌شناختي هويت‌ملي و فردي، به گونه‌شناسي روايت‌پردازيهاي هويت ملي با توجه به آسيب‌هاي مزبور مي‌پردازيم، و تاثير اين روايتها و آسيبها را در سياستها و عملکردهاي ارتباط‌‌ گران عمده در کشور و رسانه‌ها موردکاوي مي‌کنيم.

مولف :  عادل عندليبي؛دانشجوي دکتري فرهنگ و ارتباطات مرکز ملي مطالعات جهاني‌شدن                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center