دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
خانواده تربيت و اعتماد به نفس ملي

 
اين مقاله با روش مروري تحليلي و استنباطي با تکيه بر آيات قرآن و روايات به بررسي چيستي اعتماد به نفس ملي و نقش خانواده در شکل گيري اعتماد به نفس ملي پرداخته است.
اگر مراد از اعتماد به نفس خود را ديدن و خدا را نديدن باشد در فرهنگ قرآني جايي ندارد. از منظر قرآن ملک و ملکوت ملک خداست و هر آنچه به چشم آيد و هرآنچه به چشم نيايد در دست اوست. نفس جدايي از خدا معنا ندارد. در نگاه قرآن تنها بايد به خدا اعتماد نمود زيرا او کافي است و غير او سراپا نياز است. اما اگر مراد از اين اصطلاح ديدن    پروردگار باشد که نفس يکي از عظيمترين و زيباترين آنهاست؛ معناي بسيار ظريفي مي‌يابد. از اين منظر اعتماد به نفس يعني اعتماد به موهبت‌هاي اللهي، اعتماد به پروردگار، اعتماد به اينکه انسان بداند هر آنچه براي رشد و شکوفايي و بالندگي و تعالي احتياج دارد خداوند در اختيار او قرار داده است. اين اعتماد به توانايي هاي الهي موجب رشد انسان و به دنبال آن خانواده و جامعه را فراهم مي‌سازد. آنچه مهم است بهره گيري از اين موهبت الهي است که مستلزم برنامه ريزي است. خانواده مهمترين کانون جهت شکل گيري اعتماد به نفس انسان است که ريشه آن در اعتماد به پروردگار است. اعتماد به نفس ملي برآيند اعتماد به نفس يک جامعه است . اگر افراد جامعه با درک که مي‌توانند رشد کنند و شکوفايي داشته باشند جامعه نيز به اين سمت و سو حرکت ميکند.

مولف :  دکتر سيده مژگانسخايي؛ استاديار دانشگاه امام صادق عليه السلام                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center