دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
راه کارهايي براي بازگشت به خود

 
يونان زدگي يعني غرب زندگي از همان نخستين سده هاي اسلامي مورد هجوم و انتقاد انديشمندان ايراني قرار گرفت که البتّه به معناي مخالفت با مردم يونان يا انسان غربي نبود.غرب زدگي به مفهوم ناديده گرفتن هويت خودوخودباختگي دربرابر فرهنگ بيگانه به طور اعم وفرهنگ غربي به طور اخص همواره مورد توجّه انديشمندان ومتفکّران جامعه ما بوده وهست.امروزه باتوجّه به پديده هايي چون جهاني شدن وورودبه دهکدة جهاني هم راستا با پيشرفت فن آوري درعرصه هاي مختلف به خصوص ارتباطات اين تعامل وگاهي تقابل فرهنگي نمود بيشتري پيداکرده است. آن چه دراين مقاله به آن پرداخته شده ، تعريفي از مفهوم وماهيت غرب زدگي وارائه ي راه کارهايي درجهت خروج از اين معضل مي باشد.

مولف :  بهناز علمداري؛کارشناس زبان انگليسي و دبير آموزش وپرورش                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center