دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
نقش آموزش و پرورش در تقويت اعتماد به نفس ملي

 
آموزش و پرورش اين نهاد مهم اجتماعي، امروزه بيشتر به شکل رسمي و سازمان يافته در سطحي گسترده که به ايفاي نقش خود در تربيت کودکان و نوجوانان مشغول است، ارتباطي تنگاتنگ با آموزش، رشد اخلاقي، فرهنگي، اجتماعي، توسعه علمي و اقتصادي دانش آموزان اين مرز و بوم دارد. نهاد آموزش و پرورش مي تواند عامل موثري در فعاليت بخشيدن با امکانات بالقوه ذاتي افراد، انتقال اندوخته ها، تجارب گذشتگان، ارائه ارزشهاي مطلوب، افزايش معلومات و ايجاد مهارتهاي لازم در افراد براي زندگي باشد. بالاخره نظام آموزشي مطلوب مي تواند ضمن سعادت مادي و دنيوي، تسهيل کننده مسير حرکت وجودي آدمي به سوي کمال و قرب الي الله باشد.
از کارکردهاي مهم آموزش و پرورش، پرورش، تقويت و کنترل اعتماد به نفس در دانش آموزان است. براي اين که دانش آموزان بتوانند از حداکثر ظرفيت ذهني و توانمندي هاي بالقوه خود بهره مند شوند، بايد بتوانند نسبت به خود خوشبين باشند. آنها بايد نسبت به محيط اطراف داراي احساس توانايي بوده، از انگيزۀ قوي براي تلاش برخوردار باشند؛ در کل بايد از حس اعتماد به نفس برخوردار شوند. بيشتر صاحب نظران از اعتماد به نفس به عنوان يک نکته کليدي که مي تواند بيشتر جنبه هاي زندگي انسان را تحت تاثير قرار دهد، ياد مي کنند. اعتماد به نفس يعني اعتماد به خويشتن، باور داشتن استعداد ها و توانايي هاي خود براي يادگيري و پيشرفت.
براي رسيدن به اهداف آموزش و پرورش ج.ا.ا. يکي از مهمترين راهبردها مي تواند، پرورش و تقويت اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان باشد. به همين منظور نظام آموزشي ما مي تواند در چهار زيرمجموعه به اين راهبرد مهم ياري رساند:
·        پرورش و تقويت اعتماد به نفس.
·        حذف عوامل مخرب.
·        ايجاد مولفه هاي کنترلي.
·        جايگزيني مولفه هاي جهت ده.
مقاله حاضر سعي دارد با بررسي راهبرد اعتماد به نفس و تجزيه و تحليل مولفه هاي آن، پيشنهادات کاربردي را جهت پررنگ نمودن اين راهبرد در حيطه آموزشي و پرورشي ارائه نمايد.

مولف :  مسعود کرشي؛ پژوهشگرشاغل در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center