دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
اعتماد به نفس ملي، راهي براي توسعه فرهنگي، اجتماعي اقتصادي

 
جهان امروز نيازمند خلاقيت است و افکار نو براي پاسخگويي شرايط جديد و حل مشکلات پديد مي آيند. بدون وجود يک فرهنگ خلاق، در سالهاي آتي، جوامع ديگر از ما سبقت خواهند گرفت و بر مشکلات ما روز به روز افزوده خواهد شد و از طرفي جهان سمت و سويي عجيب به خود گرفته است، گويي آدميان در ميان کشتي سوار شده اند که هر لحظه آنان را از ساحلي آرام دور مي کند و در عوض به سوي اقيانوس پرتلاطم اطلاعات به پيش مي برد. زماني که پيشرفت و توسعه دنيا به کندي پيش مي رفت، بهره گيري از خود يک فرد يا تجربه در هدايت هاي گروهي بسياري اثر گذار بود و بسته به تجربه و علم و دانش آن شخص، گروه ها مي توانستند به موفقيت هاي قابل توجه دست يابند، اما با ورود جهان به دهکده جهاني و رشد فزاينده زايش اطلاعات، سبب شد ، هر انساني از تجربه و علم و دانشي برخوردار باشد که ديگري فرصت کسب آنها را نداشته باشد، لذا به جريان انداختن اطلاعات حاوي علم و دانش و تجربه در بين انسان ها يکي از رموز موفقيت در دنياي امروز است.
همه چيز از يک انديشه آغاز مي شود ، ملتي که داراي اعتماد به نفس براي مشارکت در امور مهمه مملکتي خود دارند دريافته اند که انديشه ها مي توانند از هر جايي برخيزند، اعتماد به نفس ملي بيشتر از آن که يک هوش سرشار و نبوغ شخصيتي باشد، يک شيوه عمل است که لازمه آن دانش، توانايي، دقت و کار هدف دار است. اعتماد به نفس ملي وظيفه اي ويژه بر، يا کار آفريني است، چه در يک صفت باشد، يا در يک نهاد خدمات عمومي ، يا در کاري که فرد به تنهايي يک آشپزخانه خانوادگي انجام مي دهد ، بدين معنا که از طريق کار آفريني مي تواند هم ثروت هاي جديد ايجاد کرده، منبع آفرين باشد و هم به منابع موجود، استعداد بيشتري بر پايه ثروت آفريني ببخشد.
راهکارهاي پيشنهادي جهت بهبود در اعتماد به نفس ملي در کشور
·          تحقق اين اعتماد به نفس از جهتي مستلزم تحول در روش ها و الگوهاي برنامه ريزي، مديريت و نظام اجرايي بوده ، از جهتي ديگر اهتمام ويژه اي را جهت ابداع الگوهاي نوين مديريتي در اقتصاد، جامعه، امور ملّي و فرا ملّي مي طلبد.
·                    اعتماد به نفس را به عنوان جزئي از سيستم ارزيابي عملکرد براي هر شخص مشخص و مطرح کنيم.
·          فرآيند و سيستم اعتماد به نفس را مستند سازي کرده، به نحوي که هر فرد آن را درک کند و نقش خود را نيز در اين فرآيند به روشني دريابد.
·          براي تحول در روش ها و الگوهاي مديريت عمومي کشور و برنامه هاي ملي نيز پيش زمينه ها و ابزارهايي مورد نياز است که در اين محور بايستي نخبگان، مجريان و سياستگذاران در تعامل نزديک با يکديگر باشند.
آزادي عمل کافي به افراد و اقشار جامعه بلاخص دانشمندان و نخبگان داده شود تا آنها قادر باشند در چارچوب نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، ايده ها و فرصت هاي جديد را مطرح وبا عوامل درون سازماني و برون سازماني همکاري کنند و نسبت به رشد و شکوفايي ميهن عزيزمان گام بردارند.

مولف :  مرتضي اشرافي                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center