دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
مؤلفه‌هاي سياسي اعتماد به نفس ملي

 
کاميابي هر ملت مستلزم استفاده بهينه از امکانات و استعدادهايي است که در اختيار دارد. اعتماد به نفس ملي يکي از مهمترين عوامل موثر بر اين کاميابي است که خود به شدت تحت تاثير برخي مولفه هاي سياسي نظير ميزان امنيت اجتماعي ، منزلت و احترام متقابل مردم، سطح مشارکت عامه،و مراتب پاسخگويي و حساب پس دهي کارگزاران حکومت قرار مي گيرد؛ ضمن اينکه پايبندي جامعه به اصول و موازين تامين عدالت اجتماعي و ثبات سيستم سياسي در سير تحقق اهداف راهبردي جامعه از جمله مهمترين مولفه هاي موثر بر توسعه اعتماد به نفس ملي محسوب مي شود. اين عوامل بايد به گونه اي در جهت نيل به اهداف اجتماعي هدايت شوند که در فراگرد ملت سازي به طور مستمر ملتي هوشيار، خردمند، و اميدوار به آينده پديد آورند. 

مولف :  دکتر علي‌اصغرپورعزت؛ استاديار گروه مديريت دولتي دانشگاه تهران                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center