دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
شاخصهاي اعتماد به نفس ملي در فرهنگ سياسي ايران: گزارش يک پيمايش

 
استفاده از شاخصهاي اجتماعي براي سنجش، مشاهده و ارزيابي پديده هاي اجتماعي امروزه بطور فزاينده اي در عرصه هاي مختلف سياستگزاري دولتها به چشم مي خورد. از اينرو کيفيت توليد و انتخاب شاخصهاي مناسب براي بدست آوردن تخمين دقيق پديده هاي مورد نظر به نيازي اجتناب ناپذير و حتمي بدل شده است. بدون داشتن شاخصهاي مناسب و در عين حال دقيق، معتبر، پايا، بروزيافته، شفاف و قابل دسترس عملا هم نظارت و هم ارزيابي سياستگزاريهاي دولت که معمولا با صرف هزينه هاي کلان در پروسه زماني نسبتا طولاني صورت مي پذيرد امکان پذير نخواهد بود.
 در اين مقاله ضمن ارائه معيارهاي کنترل کيفيت در توليد و استفاده ازشاخصهاي اعتماد به نفس ملي به نتايج پيمايش فرهنگ سياسي مردم ايران که توسط ايسپا از ميان خانوارهاي معمولي شهري و روستايي در آبان ماه 1384 انجام پذيرفته اشاره خواهد شد. جمعيت مورد مطالعه نمونه اي بالغ بر 5000 نفر از افراد سنين 15 -65 سال است که بصورت نمونه گيري چند مرحله اي از 21 شهر استانهاي مختلف انتخاب شده اند.
شاخصهاي اعتماد به نفس ملي که نتايج آن در اين پيمايش مورد مطالعه قرار مي گيرد عبارتند از احساس بي‌قدرتي، اميد به آينده ايران، نگرش به وضع موجود، تعصب ايراني، رضايت از زندگي، اقتدار گرائي وشاخصهائي براي سنجش اعتماد به نهادهاي سياسي، مسئولان و ديگر اقشار اجتماعي است.

مولف :  دکتررضا افخمي؛ استاديار دانشگاه منچستر و دانشگاه امام صادق (ع(                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center