دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
مباني روش شناسي مطالعه اعتماد به نفس ملي

 
دستيابي به اهداف و آرمان­هاي موجود در سطح گروه­هاي اجتماعي مانند ملت­ها جز در پرتو عزم جمعي و خودباوري ملي محقق نخواهد شد. هيچ اجتماعي نمي­تواند به آرمان­هايش دست يابد، مگر اينکه انسان­هاي آن از باور جمعي براي تحقق اين آرمان­ها برخوردار باشند. براي دست­يابي به اين تصوير و واقعي کردن آن اقدام جمعي ضرورت دارد. اين اقدام جمعي نياز به انگيزه­اي دارد که از باور اجتماع به خودش(افراد اجتماع به خودشان) شکل مي­گيرد. مسلماً افرادي مي­توانند چنين دورنماهاي مطلوبي را باور کند که داراي اعتماد به نفس بالا و احساس خودباوري بالايي باشد. بدون وجود اين باور و اعتقاد که "مي­توان به نتايج مطلوب دست يافت و از نتايج نامطلوب جلوگيري کرد"، ملت انگيزه چنداني براي انجام کارها نخواهند داشت؛ همه انگيزه­هاي ديگر، ريشه در اين باور به قدرت ايجاد نتايج مطلوب دارد. بنابراين يکي از وظايف اصلي رهبران کشور در حال حاضر، ايجاد و حفظ حس اعتماد به نفس ملي مي­باشد؛ از اين رو پژوهش در مورد اعتماد به نفس ملي و خودباوري عمومي و چگونگي افزايش و تقويت مستمر آن ضرورت دارد. به خاطر اهميت بالقوه باور اعتماد به نفس ملي، پژوهشگران اجتماعي بايستي در پي يافتن فراگردها و نتايج افزايش اعتماد به نفس باشند.
مرجع اعتماد به نفس، فرد يا خود مي­باشد، در حالي که مرجع اعتماد به نفس ملي، مجموعه افرادي است که با همديگر براي دستيابي به اهداف خاصي کار مي­کنند. به نظر مي­رسد عواملي که بر ايجاد اعتماد به نفس ملي موثرند، متفاوت از عوامل موثر بر ايجاد اعتماد به نفس شخصي هستند؛ بنابراين، انجام تحقيقاتي که عوامل تعيين­کننده اعتماد به نفس ملي را مشخص کنند، لازم مي­نمايد. اما روش­شناسي­هاي پژوهشي براي مطالعه عوامل تعيين­کننده اعتماد به نفس ملي متفاوت از روش­شناسي­هاي موجود براي مطالعه عوامل تعيين­کننده اعتماد به نفس فردي مي­باشند. هدف از مقاله حاضر نيز بررسي آن دسته از مسائل روش­شناسي است که محققان در هنگام مطالعه تجربي يا توصيفي اعتماد به نفس ملي يا خودباوري ملي با آنها مواجه خواهند بود.
مساله سطح تجزيه و تحليل نظري مهمترين مساله­اي است که محققان و پژوهشگران علاقه­مند به بررسي اعتماد به نفس ملي با آن مواجه خواهند بود. مطالعه مفاهيم در سطح ملي نيازمند در نظر گرفتن سطح تجزيه و تحليل نظري آن مي­باشد. در واقع يک مرحله اساسي در مسائل سطح تحليل، تشخيص سطح يک نظريه مي­باشد. نظريه­ها بايستي با توصيف دقيق سطوحي که در آنها تعميم امکان­پذير است ساخته شوند. عدم توانايي در تعيين سطح (سطوحي) که در آن يک نظريه به کار رفته است، اغلب اوقات به بي­دقتي در نظريه و سردرگمي به هنگام جمع­آوري و تحليل داده براي آزمون نظريه منجر مي­شود. بر اين اساس، نظريه­پردازان و نويسندگان بايستي سطح يا سطوح نظريه­هايشان را به طور دقيق مشخص نمايند، چون سطوح نظريه اساس سازه­هاي نظريه را تشکيل مي­دهد. علاوه بر اين، سطح نظريه، ويژگي مورد انتظار روابط بين سازه­هاي نظريه را به وجود مي­آورد.
مساله روش­شناسي ديگري که محققان در هنگام مطالعه اعتماد به نفس ملي با آن مواجه خواهند شد، روش­هاي اندازه­گيري ميزان اعتماد به نفس ملي است. در انتهاي تحقيق حاضر، مهمترين روش­هاي موجود براي اندازه­گيري ميزان اعتماد به نفس ملي مورد بررسي قرار گرفته است.
علاوه بر معرفي روش­هاي اندازه­گيري اعتماد به نفس ملي، پيشنهادات روش­شناسي براي مطالعه اين سازه در قالب استفاده از رويکرد چندسطحي ارائه شده است. مزيت رويکرد چندسطحي در اين نهفته است که افراد، گروه­ها و سازمان­ها، مقولات مفهومي جداگانه­اي نيستند، بلکه بخش­هايي از يک کل هستند که هر کدام به وسيله ديگري متاثر شده و برآن تاثير مي­گذارند. نظريه­هاي چندسطحي مي­توانند هم­افزايي بين موضوعات مختلف اجتماعي و روانشناسي را به وجود بياورند. اين نظريه­ها بين تقسيم­بندي خرد و كلان رابطه برقرار كرده و تمرکز سطح خرد بر افراد و گروه­ها را با تمركز سطح كلان بر ملت­ها تلفيق مي­كند. نتيجه آن يك سيماي غني­تر و عميق­تر از پديده مورد است كه تاثير بافت فرهنگ ملي بر فعاليت­ها و ادراك افراد و همچنين تاثير فعاليت­ها و ادراك افراد بر فرهنگ ملي را براي ما مشخص مي­كند.

مولف :  دکتر مجتبي اميري؛عضو هيات علمي گروه مديريت دولتي دانشگاه تهران ـ حمزه خواستار؛ دانشجوي کارشناسيارشد رشته مديريت دولتي دانشگاه تهران                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center