دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
اعتماد به نفس ملي در توليد نظريه‌ي اجتماعي: مطالعه‌ي موردي جامعه‌شناسيِ آکادميک در ايران

 
لازمه‌ي اعتماد به نفس ملي گريز از رويكرد انفعالي مصرفي نسبت به دستاورهاي ساير ملل و تلاش براي نوآوري و اتخاذ رويكرد توليدي است. در اين ميان توليد دانش به ويژه دانش انساني و اجتماعي از جمله تاثيرگذارترين ابعاد توليد در جامعه است. از آن‌جا كه علوم اجتماعي بيش از ساير حوزه‌هاي معرفتي متاثر از نيازها و شرايط اجتماعي جامعه است، محتواي آن همواره بايد متناسب با محيط فرهنگي اجتماعي و زمينه‌ي تاريخي آن مورد بررسي قرار گيرد.
موضوع مقاله‌ي حاضر بررسي مواد و محتواي دروس ارايه شده در رشته‌ي جامعه‌شناسي در دانشگاه‌هاي ايران از منظر توليدي يا مصرفي بودن محتواي آن‌هاست. سوال اساسي آن است كه محتواي اين دروس تا چه ميزان با نيازهاي اجتماعي جامعه‌ي ايران تناسب دارد و آموزش اين علوم تا چه پايه امكان اتخاذ رويه‌ي توليد علم در حوزه‌ي جامعه‌شناسي متناسب با نيازهاي جامعه‌ي ايران را فراهم مي‌آورد. نكته‌ي حايز اهميت ديگر بررسي پيوندهاي كاركردي اين حوزه‌ از دانش جديد با تاريخ و ساختار اجتماعي جامعه‌ي ايران مي‌باشد.
تاكيد بر رويكرد توليد علم در جامعه‌شناسي آكادميك ايران مستلزم تقويت روحيه‌ي خودباوري در جهت اعتقاد و اعتماد به توانايي خويش براي توليد معرفت و نظريه‌ي اجتماعي جديد و ايراني است تا اين علوم نه به شكلي زينتي بلكه به عنوان نهاد تخصصي مهمي در نظام فرهنگي جامعه‌ي ايران، آغاز به انديشيدن درباره‌ي جامعه و روابط اجتماعي ايرانيان كند و به حل مسايل اجتماعي ياري رساند. 

مولف :  سيد سالار اجتهد نژادکاشاني؛ دانشجوي کارشناسي ارشد جامعه‌شناسي دانشگاه علامه طباطبايي                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center