دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
هويت و افتخار ملي در زبان و لفاظي‌هاي روزمره: موردِ امريكا

 
يكي از بسترهاي مهم ايجاد، حفظ و تقويت احساس هويت و افتخار ملي (national proud) در ميان افراد يك ملت، زبان و لفاظي‌هاي (rhetoric) روزمره آن ملت است. فيلسوفان و زبانشناسان درباره نقش كليدي زبان به عنوان بستر تفكر بحث‌هاي فراوان داشته‌اند و شكل‌گيري هويت فردي و جمعي نيز به عنوان يكي از ابعاد مهم ادراك و تفكر انسان دربارۀ خود طبيعتاً تحت تأثير زبان قرار دارد. از سوي ديگر، لفاظي (يا معاني بيان) به مثابه فنون و شيوه‌هاي خاص كاربرد زبان به منظور تأثيرگذاري بر مردم نيز يكي از منابع مهم خلق و توسعه هويت جمعي و احساس افتخار ملي در بين اعضاي يك كشور است.
با توجه به اينكه ايالات متحده امريكا كشوري است كه به عنوان يك ملت بيش از چند قرن سابقه تاريخي ندارد و هويت جمعي مردم اين كشور بر خلاف ديگر ملل دنيا چندان ريشه‌دار، عميق و تاريخي نيست، اقدامات و مساعي آن براي خلق نوعي هويت ملي متمايز و ايجاد حس افتخار ملي در بين مهاجران و ساكنان بسيار متفرق و گوناگون آن قابل توجه و مطالعه است.
به عنوان يكي از ابعاد چنين مطالعه‌اي، در اين مقاله برآنيم كه برخي عناصر و ابعاد شكل‌دهنده به هويت ملي امريكاييان و تقويت‌كننده احساس افتخار ملي آنان را در زبان و لفاظي‌هاي پركاربرد در اين كشور بررسي و تحليل نماييم.

مولف :  اسماعيل اسفندياري؛كارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي ـ هانيه اسمعيل‌خانيان؛ كارشناس زبانو ادبيات انگليسي دانشگاه اصفهان                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center