دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
سرمايه اجتماعي و اعتماد به نفس ملي (مورد مطالعه سازمانهاي غير دولتي)

 
فقر و تبعات آن در ابعاد مختلف يکي از عوامل اصلي کاهش اعتماد به نفس در سطح خرد وکلان( ملي ) است از آن‌جا که برگشت سرمايه اجتماعي براي فقرا بيش از ثروتمندان است، دولت‌ها بايد بر روي سرمايه اجتماعي سرمايه‌گذاري کنند .اين سرمايه‌گذاري مي‌تواند ابزار مناسبي براي مبارزه با فقر و در نتيجه ايجاد اعتماد به نفس ملي در مردم باشد. ايجاد سرمايه اجتماعي يا بايد از طريق حمايت مستقيم صورت ‌گيرد و يا مي‌بايست محيط اجتماع طوري تغيير يابد که از عضويت مردم در تشکل‌ها و انجمن‌هاي اجتماعي حمايت شود. سازمان‌ها و تشکل‌هاي غير دولتي بخش مهمي از ساختار سرمايه اجتماعي را تشکيل مي‌دهند. اين سازمان‌ها بر روش‌هاي زندگي مردم اثر زيادي دارند و مي‌توانند نقش مهمي را در راهکارهاي کاهش فقر، توانمند سازي و ايجاد اعتماد به نفس ملي ايفا کنند. اما ماهيت اين سازمان‌ها از لحاظ مقياس، نقش، اثر و درجه عموميت و انحصاري بودن تفاوت‌هاي زيادي با هم دارند. روش تحقيق مورد استفاده در اين تحقيق روش کتابخانه­اي و کيفي (مصاحبه، مشاهده و بحث گروهي) مي­باشد.

مولف :  مسعود سلياني،کارشناس ارشد توسعه اجتماعي دانشگاه تهران                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center