دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
رابطه بين عزت به نفس ملي و توسعه روستايي (مورد مطالعه بهکده رضوي شهرستان بجنورد)

 
اعتماد بنفس ملي در نقطه مقابل وابستگي و همسو با توسعه پايدار قرار دارد. صاحبنظران توسعه بر اين عقيده هستند که با اعتماد به نفس ملي ميتوان از وابستگي رهايي جست. در واقع تأمين نيازهاي اساسي شرط انجام دادن و تأکيد کردن بر کارهاي بزرگ، و زمينه شکل گيري اعتماد به نفس ملي است. توسعه اجتماع را به مي­توان عنوان يک سري مراحل برجسته جهت تأمين نيازهاي اساسي (نظير مسکن متوسط، پوشاک، غذاي کافي و مغذي، مراقبت پزشکي و آموزش و پرورش­) براي رسيدن به اعتماد بنفس ملي در نظر گرفت. بهکده رضوي با داشتن ظرفيت­ها و پتانسيل­هاي انساني و فيزيکي يکي از روستاهايي است که توانايي رهايي از وابستگي با اتکاء به اعتماد به نفس­شان دارند. يافته­هاي اين تحقيق نشان مي­دهد که وابستگي نتيجه مستقيمي از توسعه­نيافتگي نيست، ليکن روستاييان به بعضي امکانات و فرصتهايي براي فايق آمدن بر اين وابستگي نياز دارند. به عبارت ديگر، ساکنان عقيده دارند که آنها کنترل خيلي کمي بر اتفاقاتي که در زندگي­شان مي­افتد دارند. اين احساس ريشه در تحميل­هاي تاريخي، سياسي و اقتصادي دارد و يک محيط رواني ـ اجتماعي را براي شکل­گيري توسعه­اي وابسته تقويت کرده است. بنابراين، در آينده، اعتماد به نفس روستاييان بايد به عنوان يک متغير مهمي در موفقيت فعاليتهاي توسعه­اي در نظر گرفته شود. در اين تحقيق از روش بررسي کيفي استفاده شده است. تيم تحقيق حدود يک ماه (خرداد) را در بهکده رضوي در سال 1387 صرف کرده است. جمع­آوري داده­ها از طريق مصاحبه­هاي رسمي (­­50 نفر از افراد مقيم بهکده و 15 از مقامات در سطح بالاي استاني و ملي)، مصاحبه­هاي غيررسمي و مشاهدات صورت گرفته است. همه داده در درون يک چارچوب گرند تئوري تجزيه و تحليل شده است. تجزيه و تحليل استخراج‌ شده يک مقصود محلي از توسعه را نشان مي­دهد که توسط خود افراد ساکن در بهکده بيان شده است. اين تحقيق مي­تواند به يک گام مؤثري در جهت توسعه پايدار بهکده و شناختي آکادميک و علمي از توانمنديهاي روستاييان بيانجامد.

مولف :  حسن بخشي زاده؛کارشناس ارشد مديريت توسعه ـ مسعود سلياني ـ محسن مردعلي ـ حسن استيلي ـ مهديهمشفقي؛ کارشناسان ارشد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center