دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
سرمايه اجتماعي در انقلاب اسلامي ايران

 
ترديدي نيست که انقلاب اسلامي به سبب ماهيت درخشان و معنوي خويش، تا مدت هاي طولاني خود گويا و مفسّر حقايق نهفته در خود مي باشد؛ آن چه تاکنون دربارهي علل و عوامل پيدايي انقلاب اسلامي به خصوص از سوي ناظران بيرون از انقلاب و ايران گفته شده هر يک توصيفي اجمالي و گذرا از عظمت و شکوهمندي اين اثر ماندگار معنوي و الهي ميباشد که ناظران، به ميزان بضاعت و درک خود از آن برداشت کرده اند، لکن همهي آگاهان و اهل معرفت مي دانند که حقيقت مطلب و عمق ماجرا آن قدر ژرف و پرمعناست که عقول مادي از فهم آن عاجزند.
اين تحقيق نيز به سهم خود و از زاويه ديدي جديد، سعي کرده تا با نگاه به انقلاب اسلامي از منظر پديده ي مفهومي «سرمايه ي اجتماعي» آن را توضيح و تبيين کند؛ در اين تلاش، عنصر اعتماد بين گروهي، اعتماد بين نظام(رژيم) حاکم و گروه هاي مردم و هم چنين عنصر اعتقادات ديني به عنوان اصلي ترين خاستگاه انقلابيون مورد توجه قرار گرفته است. هم چنين در اين نوشتار به ديدگاه شبکه اي سرمايهي اجتماعي و وجود سرمايه هاي اجتماعي منفي و مثبت در کشاکش وقوع انقلاب اسلامي اشاره شده است. اميد آن که خودآگاهي تاريخي ملت ايران به خصوص نسل جوان بر قوام هويت اسلامي ـ ايراني بيفزايد.

مولف :  عليرضا ترقّي؛دانشجوي دکتراي امنيت ملي- دانشگاه عالي دفاع ملي                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center