دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
اعتماد اجتماعي و احساس امنيت در روند تحولات اقتصادي

 
امنيت به مفهوم رهايي از ترس و خطر و احساس دوري از هرگونه تهديد، يکي از نيازهاي اصلي و اساسي انسانها از آغاز زندگي بوده است. امنيت به اين معنا پيوند عميقي با ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه دارد. بنابراين، احساس امنيت تحت تأثير عوامل مختلفي شکل مي‌گيرد که يکي از اين عوامل، سرماية اجتماعي است. سرماية اجتماعي نيز از مؤلفه‌هاي متعددي تشکيل شده که اعتماد اجتماعي، يکي از تأثيرگذارترين آنها بر ارتقا يا کاهش ميزان امنيت اجتماعي در هر جامعه شناخته شده است.
واژه اعتماد گرچه به ظاهر ساده است اما در خود بارمعنايي سنگيني دارد که در تئوري‌هاي و نظريات امنيت‌سازي ناديده انگاشته شده است. اين واژه به علت گستردگي معنايي مي‌تواند در مرحله‌گذار از بحران‌هاي موجود در روند تحولات اقتصادي و سياسي به نحو مؤثري به نظام سياسي کمک کند.
کليد واژه‌ها: اعتماد، سرمايه اجتماعي، امنيت، مردم ، تحولات اقتصادي، توسعه

مولف :  محمد مهدي نصوحيان؛دانش‌آموخته کارشناسي ارشد رشته معارف اسلامي و علوم سياسي دانشگاه امام صادق عليهالسلام                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center