دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   شنبه ۲۹/۷/۱۳۹۶


v v

 
ارسال بيش از 150 نامه فراخوان مقاله و موضوعات بخش مقاله‌نويسی بيست و هفتمين دوره مسابقات به برخي از اساتيد منتخب در حوزه قرآن کريم(31/1/1389 ساعت 11)

 
دبيرخانه علمی بخش مقاله‌نويسی بيست و هفتمين دوره مسابقات بین‌المللی قرآن كريم در جهت توسعه پژوهش‌های قرآنی، بيش از 150 نامه فراخوان مقاله به همراه پوستر و بروشور تبليغاتي و موضوعات بخش مقاله‌نويسی بيست و هفتمين دوره مسابقات را به اساتيد منتخب در حوزه قرآن کريم ارسال نموده است كه عبارتند از :

 

 

 

 

 استاد ارجمند سرکار خانم دکتر زهرا اخوان‌ صراف‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدجواد اسكندرلو
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد فاكرميبدي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر اميررضا اشرفي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسين‌ اشرفي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد اكبري‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر ميراحمد ثروتمند
استاد ارجمند جناب آقای دکتر لطف‌ الله‌ خراساني‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدمهدي ‌خواجه‌ پور
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمود درخشاني‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر سيف‌ اله‌ دهقاني‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدتقي ‌رفعت‌ نژاد
استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهدي‌ ظرافت‌ كار
استاد ارجمند جناب آقای دکتر عليرضا عظيمي‌ فر
استاد ارجمند جناب آقای دکتر كريم‌ علي‌ محمدي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر نعمت‌ اله ‌كاظمي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر حميد محمدي‌ راد
استاد ارجمند جناب آقای دکتر احمد ملكيان‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر سيدعلي ‌ميرآفتاب‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر سيدبابا ميرعمادي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر عباسعلي ‌هروي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدهادي ‌يعقوب‌ نژاد
استاد ارجمند جناب آقای دکتر ابراهيم‌ ابراهيمي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدمهدي‌ حقي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر عليرضا طبيبي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر کيوانا حساني
استاد ارجمند جناب آقای دکتر ابولفضل خوش منش
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدرضا قاسمي
استاد ارجمند سرکار خانم دکتر اعظم ‌پرچم‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدرضا حاج اسماعيلي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدرضا ستوده‌ نيا
استاد ارجمند جناب آقای دکتر رضا شكراني‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محسن‌ صمدانيان‌ اصفهاني‌
استاد ارجمند سرکار خانم دکتر پروين ‌بهارزاده‌
استاد ارجمند سرکار خانم دکتر سهيلا جلالي‌ كندري‌
استاد ارجمند سرکار خانم دکتر بي‌ بي‌ سادات‌ رضي‌ بهابادي‌
استاد ارجمند سرکار خانم دکتر فاطمه ‌علائي‌ رحماني‌
استاد ارجمند سرکار خانم دکتر شهين ‌قهرمان‌ ايزدي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر احمد پاکتچي
استاد ارجمند جناب آقای دکتر كامران ‌ايزدي‌ مباركه‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر عباس‌ تقويان
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدجواد صادقي‌ مجد
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمود كريمي‌ بنادكوكي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر عباس‌ مصلائي‌ پوريزدي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهدي‌ اكبرنژاد
استاد ارجمند جناب آقای دکتر جمال‌ فرزندوحي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر سهراب‌ مروتي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر سیاوش یاری
استاد ارجمند جناب آقای دکتر ولي‌ اله ‌برزگركليشمي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدمهدی ابوترابي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر ايرج‌ گلجاني‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر رضا اكبريان‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر سيدمحمدعلي ‌حجتي‌
استاد ارجمند سرکار خانم دکتر نهله ‌غروي‌ نائيني‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر كاظم‌ قاضي‌ زاده‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدعلي‌ لسانی فشارکی
استاد ارجمند جناب آقای دکتر لطف‌ اله ‌نبوي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر معروفعلي‌ احمدوند
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد امين‌ فرد
استاد ارجمند سرکار خانم دکتر رقيه‌ صادقي‌ نيري‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر صمد عبداللهي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر ابراهيم‌ اقبال‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر حميد انصاري‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر حجت‌ اله‌ آشوري‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدحسين‌ برومند
استاد ارجمند جناب آقای دکتر منصور پهلوان‌ محمدعلي‌
استاد ارجمند سرکار خانم دکتر اعظم ‌پويازاده‌
استاد ارجمند سرکار خانم دکتر فاطمه‌ سادات‌ تهامي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر امير جودوي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر سيدمحمد باقر حجتي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدحسن‌ دباغ‌
استاد ارجمند سرکار خانم دکتر پريچه ‌ساروي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر حبيب‌ اله‌ طاهري‌ اكردي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر عليرضا عسگري‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر عبدالهادي ‌فقهي‌ زاده‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر مصطفي‌ محمدي‌ عراقي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر مجيد معارف‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر سيدمحمدحسين ‌ميرصادقي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر يداله ‌نصيريان‌ ريزي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر حميد انصاريان‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر افضل‌ بلوكي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر ماشااله‌ بيات‌ مختاري‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر عليرضا حيدري‌ نسب‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدعلي ‌مصلح‌ نژاد
استاد ارجمند جناب آقای دکتر سيديوسف ‌ميراحمدي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهدي‌ احمدي‌
استاد ارجمند سرکار خانم دکتر سهيلا پيروزفر
استاد ارجمند جناب آقای دکتر عبدالمهدي‌ جلالي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محسن‌ حسين‌ زاده‌ باجگيران‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدعلي‌ رضائي‌ كرماني‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر سيدكاظم ‌طباطبائي‌ پور
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدابراهيم‌ ايزدخواه‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر عسگر ديرباز
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدكاظم‌ شاكر
استاد ارجمند جناب آقای دکتر سيدرضا مودب‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد اخوان‌ قنادي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر ماشااله ‌جشني‌ آراني‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر پرويز رستگارجزي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر حميدرضا فهيمي‌ تبار
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محسن ‌قاسم‌ پورراوندي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر عبداله ‌موحدي‌ محب‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر عطاءاله ‌اسماعيلي‌ درياكناري‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر هادي‌ آقاجانيان‌ ملاطي‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدتقي‌ اسماعيل‌ پورمعلم‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر سيدعلي‌ اكبرربيع‌ نتاج‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر عباس‌ توان‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر مقصود فراستخواه‌
استاد ارجمند جناب آقای دکتر بيد هندي
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد مهدي مشکاتي
استاد ارجمند جناب آقای دکتر حمزه سالارزائي
استاد ارجمند جناب آقای دکتر عباس قرباني
استاد ارجمند جناب آقای دکتر شمس اله صفرلکی
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدرضا شیرخانی
استاد ارجمند جناب آقای دکتر یارمحمد قاسمی
استاد ارجمند جناب آقای دکتر رضا رضازاده
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدرضا آقاجاني قناد
استاد ارجمند جناب آقای دکتر کريم کوخائي زاده
استاد ارجمند جناب آقای دکتر علي اسدي اصل
استاد ارجمند جناب آقای دکتر عباس اسمعایلی زاده
استاد ارجمند جناب آقای دکتر صاحبعلی اکبري
استاد ارجمند جناب آقای دکتر سيد محمد امام زاده
استاد ارجمند جناب آقای دکتر مرتضي ايرواني نجفي
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد حسن رستمي
استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسن نقي زاده
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد واعظ
استاد ارجمند جناب آقای دکتر غلامرضا رئيسيان
استاد ارجمند جناب آقای دکتر علي ارشد رياحي
استاد ارجمند جناب آقای دکتر سيد مهدي امامي جمعه
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد بيد هندي
استاد ارجمند جناب آقای دکتر مسعود راعي دهقي
استاد ارجمند جناب آقای دکتر فروغ السادات رحيم پور
استاد ارجمند جناب آقای دکتر جعفر شانظري گرگاني
استاد ارجمند جناب آقای دکتر مجيد صائقي حسن آبادي
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد مهدي مشکاتي
استاد ارجمند سرکار خانم دکتر پروين نبيان
استاد ارجمند جناب آقای دکتر ناصر حمزه پور
استاد ارجمند جناب آقای دکتر کريم علي محمدي
استاد ارجمند جناب آقای دکتر جديد بناب
استاد ارجمند جناب آقای دکتر مجيد رضايي
استاد ارجمند جناب آقای دکتر عليرضا  اعرافي
استاد ارجمند جناب آقای دکتر علیرضا طالب پور
استاد ارجمند جناب آقای دکتر علیرضا صبوحی تسوجی
استاد ارجمند سرکار خانم دکتر فتیحه  فتاحی زاده
استاد ارجمند جناب آقای دکتر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمدعلی ایازی
استاد ارجمند جناب آقای دکتر عبدالحمید عارفیان
استاد ارجمند جناب آقای دکتر ایرج گلجانی
استاد ارجمند جناب آقای دکتر داود معماری
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد مهدی ابوترابی
استاد ارجمند جناب آقای دکتر نصرالله شاملی
استاد ارجمند جناب آقای دکتر عبدالله شفیعی

استاد ارجمند جناب آقای دکتر مرتضی خرمی
                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center